“FOOD RESEARCH” (Nghiên cứu Thực phẩm) là một tạp chí Truy cập Mở được xuất bản định kỳ. Các bài báo trong tạp chí này đi vào chuyên sâu các lĩnh vực của chuyên ngành thực phẩm: khoa học và công nghệ thực phẩm, quản lý thực phẩm, dinh dưỡng, khoa học thực phẩm nông nghiệp.

Để xem tạp chí, bạn chọn các kiểu xem: xem bài viết, hoặc xem từng kỳ báo (VIEW ARTICLES hoặc VIEW ISSUES trên các tap ở trang chủ).

Các sinh viên công nghệ thực phẩm của HUTECH ơi, Thư viện tìm cho các ban quyển tạp chí quá phù hợp cho chuyên ngành của mình rồi nè. Hãy dành thời gian đọc thôi nào!


Link : https://www.myfoodresearch.com/