THƯ VIỆN ĐẠI HỌC HUTECH

BLOG VÀ SỰ KIỆN

Link tài liệu truy cập mở tích hợp vào thư viện HUTECH
Tủ sách Chi bộ điện tử
- THƯ CÁM ƠN -
FREEBOOKCENTRE.NET: sách trực tuyến miễn phí
NGUỒN SÁCH ĐIỆN TỬ SCIENCEDIRECT
Tài nguyên giáo dục mở – Open Course Ware
NGUỒN SÁCH ĐIỆN TỬ  UN-iLibrary.
Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sách điện tử Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM
DANH SÁCH CÁC NHÀ XUẤT BẢN TRONG BỘ SƯU TẬP TRUY CẬP MỞ
NGUỒN TÀI LIỆU TRUY CẬP MỞ "FOOD RESEARCH"
NGUỒN SÁCH ĐIỆN TỬ INTECHOPEN
NGUỒN SÁCH ĐIỆN TỬ EPUB.VN
NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE
Giới hạn phạm vi tìm kiếm