ScienceDirect là website chứa nguồn cơ sở dữ liệu mở, với hơn 1.4 triệu bài báo truy cập mở. Tại đây chứa đựng một số lượng khổng lồ bộ sưu tập điện tử gồm toàn văn và thông tin thư mục các bài viết. Trọng tâm chính của Science Direct bao gồm các lĩnh vực sau: khoa học vật lý và kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học sức khỏe và khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, một số bài được cung cấp miễn phí và một số bài nếu truy cập toàn văn có thể phải yêu cầu đăng ký hoặc trả phí cho mỗi lần xem.

ScienceDirect là một nguồn thông tin quan trọng và cần thiết cho hàng triệu chuyên gia trên khắp thế giới.

Các chuyên gia tương lai đa ngành của HUTECH, hãy tìm tòi và lưu lại những thông tin tìm được từ Science Direct nha.


Link : 

https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess