Lần này, đến với “Giới thiệu link nguồn ebook hay”, Thư viện HUTECH sẽ đưa các bạn đế với website của UN-iLibrary.

UN-iLibrary là một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số để truy cập các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu và loạt bài nghiên cứu do Ban Thư ký Liên hợp quốc cũng như các quỹ và chương trình của tổ chức này xuất bản.  

Có khoảng 9.000 đầu sách được đưa vào UN-iLibrary, bao gồm nhiều chủ đề đúng với tôn chỉ hoạt động của tổ chức Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như: Môi trường và biến đổi khí hậu, Nông nghiệp, Nhân quyền, Luật và tư pháp quốc tế, Tài nguyên thiên nhiên, Gìn giữ hòa bình và an ninh, Các vấn đề về phụ nữ và giới tính, Tội phạm và khủng bố…

Nội dung sách có thể truy cập ở các định dạng khác nhau PDF, ePub, và bạn đọc có thể đọc trên thiết bị di động.

Đây đúng là một kho báu cho bất kỳ ai quan tâm đến các vấn đền thế giới hiện tại và các giải pháp vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Hãy nhấp chuột nào bạn ơi !

 

Link : https://www.un-ilibrary.org/