FREEBOOKCENTRE.NET: sách trực tuyến miễn phí

Freebookcentre.net liên kết đến hàng nghìn cuốn sách kỹ thuật trực tuyến miễn phí. Trang này bao gồm sách điện tử gồm nhiều lĩnh vực: khoa học máy tính cốt lõi, mạng, ngôn ngữ lập trình, lập trình hệ thống, y khoa, luật, thực phẩm, tài chính và kinh doanh, công trình dân dụng, ngôn ngữ, toán học, vật lý…

Tại trang web, bạn có thể tìm sách theo tên sách hoặc tác giả, đồng thời Freebookcentre.net cũng sẽ gợi ý cho bạn thông tin về những cuốn sách tương tự, có cùng thể loại với cuốn sách bạn đang tìm kiếm. Đa phần tài liệu tại trang này được giới thiệu bằng định dạng file PDF, dễ dàng cho bạn sử dụng.

Bạn hãy tham khảo những thể loại sách mình yêu thích tại trang web này nhé.


Link web: http://www.freebookcentre.net/