Trang Epub.vn là một trong những trang web đọc sách miễn phí. Tại trang này bao gồm nhiều lĩnh vực sách: truyện, kỹ năng, văn hóa – xã hội, tôn giáo, đặc biệt mục “tài liệu học tập” gồm nhiều tài liệu các chuyên ngành: công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kiến trúc – xây dựng, khoa học kỹ thuật…

Tài liệu trên trang này có nhiểu kiểu định dạng, phù hợp cho các bạn đọc trực tuyến trên thiết bị di động hoặc tải về máy tính.

Mời các bạn xem theo link này nhé.