Chào các bạn !


Hôm nay Thư viện giới thiệu đến các bạn trang IntechOpen.

Phương châm của trang web: “We are IntechOpen― the world's leading publisher of Open Access books” (Tạm dịch : Chúng tôi là IntechOpen― nhà xuất bản sách Truy cập Mở hàng đầu thế giới). Trang web gồm nhiều tài liệu truy cập mở, nhiều bài trích dẫn từ các trang web khoa học. Nguồn tài liệu ở IntechOpen được hỗ trợ từ nhiều tổ chức nghiên cứu uy tín.

Hãy đọc, chia sẻ và tải về nguồn sách mở này bạn nhé. Rất nhiều lĩnh vực bạn có thể quan tâm, từ Khoa học vật lý, Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa học đời sống, Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn. Đảm bảo xem tài liệu ở trang này, kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành sẽ tăng vùn vụt các bạn ơi !


Nào, hãy click chuột thôi : 


https://www.intechopen.com/